Poslední diskuse

Něco o Nás

22.4.2013 NOVINKA Členové RK, Trvalý odkaz

Podnikáme časté výpravy ze rybami a do přírody, věnujeme se mnoha rybolovným technikám.Účastníme se soutěží, závodů a víkendových akcí. Učíme nové členy, jak zacházet s rybami a jak se chovat k přírodě. Rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce od 8 do 18 let. Novým členům můžeme zapůjčit ryb.náčiní. Pravidelně se scházíme každou středu od 15.00 v klubovně mládeže na Rybářském svazu v Kolíně.

Do rybářského kroužku přijímáme nové členy. Zveme proto všechny nové zájemce, kteří se mohou dostavit každou středu ve 14.30 hod. na sídlo organizace. Disponujeme vlastní, nově vybavenou klubovnou, členi mají možnost účastnit se rybářských závodů a soutěží /Zlatá udice/. Prioritou je naučit se zacházet s rybami jako s živými tvory (CHYŤ A PUSŤ !)


Hlavní vedoucí: František Machač

Fanda Machač zastává funkci vedoucího v kolínském rybářském kroužku od roku 1999. Svou práci ovládá bravůrně. Zvládá jak práci s těmi nejmladšími, kterým bývá většinou kolem 8 let, tak s těmi nejstaršími. To on nás dovedl jako coach (trenér) k vítězství v okresním kole Zlaté udice v roce 2004. Můžeme jen doufat, že ho tato práce neomrzí a bude v ní pokračovat co nejdéle.

 Naši členové:

 

 

 

 

Komentář ke článku (2)

Naše revíry

22.4.2013 NOVINKA Revíry, Trvalý odkaz

 

411 056 Labe 24A - MO Kolín (12km, 135ha), ČHP 1-04-01-002, 003 a 1-04-01-036 až 046
Revír byl předán do užívání rozhodnutím Ministerstva zemědělství ČR pod č.j. 2213/30/99-2020 ze dne 18.8.1999

Od jezu v Klavarech na ř.km 79,050 až k jezu ve Veletově na ř.km 91,750 včetně přítoků. K revíru patří:
Černá strouha a úsek Klejnarky od jejího ústí do Černé strouhy až k jezu v Mladém Hlízově a všechny náhony, přístavy a slepá ramena. Nedílnou součástí revíru je i pískovna Velký Samberk v k.ú. Kolín (35,0 ha)
Na pískovně spojené s hlavním tokem probíhá těžba písku s lodním provozem. Lov ryb je zakázán v prostorech sídla provozovny, skládky písků a štěrku dobývacího prostoru a břehů, kde probíhá rekultivace - vyznačeno tabulemi zákaz rybolovu. Zákaz lovu z prostoru pláže na Loděnici, vstupu na ostrovy a lovu z nich. Podél celého revíru platí zákaz stanování, stavby přístřešků. Lov z plavidel, zavážení a zaplavávání návnad a nástrah a umisťování béjek je povoleno pouze na hlavním toku. Osoba provádějící lov je povinna seznámit se s pravidly lovu ryb a aktuálními lovnými úseky. Informace jsou umístěny na vývěskách na příjezdových komunikacích. Míra kapra je 40cm, sumce 60cm, štiky 55cm.
 Kapr nad 65cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven.

411 161 Labe 24A - Tůně a pískovny - MO Kolín (61ha)

Revír tvoří slepá ramena, tůně, pískovny a nádrže v povodí Labe 24:

Štolbovka v k.ú. Kolín 0,8 ha
Legerovo rameno Kolín 6,8 ha
Staré Labe Kolín 1,8 ha
Malá Spálenka Kolín 1,0 ha
Ovčačka Kolín 2,2 ha
Drožďárna Kolín 4,4 ha
Velká Spálenka Kolín 6,1 ha
Nový písečák Veltruby 37,8 ha

Na celém revíru je zakázáno zavážení a zaplavávání návnad a nástrah a umisťování bójek. na celém revíru je celoroční zákaz lovu planktonu. Podél celého revíru platí zákaz stanování a staveb přístřešků. Míra kapra je 40cm, sumce 60cm, štiky 55cm.

Průměrná známka: 1,00

Komentář ke článku (0)

Úvod do našeho blogu

22.4.2013 NOVINKA Úvod, Trvalý odkaz

 

 Rybářský kroužek v Kolíně

Ahoj, jsem členem rybářského kroužku v Kolíně a budu vám vyprávět zážitky z našich výprav k vodě. Mým vedoucím je František Machač, který je podle mého názoru nejlepší vedoucí, jakého bychom mohli mít. Náš rybářský kroužek je opravdu zábavný. Fanda se nás snaží naučit různé rybolovné techniky a hlavně chovat se k rybám jako k živým ( CHYŤ A PUSŤ). V zimě se scházíme každou středu od 15:00 do 16:00 hodin v naší klubovně u MO Kolín. Na jaře a v létě chodíme hlavně k vodě a snažíme se ulovit nějakou tu rybu. Přijímáme nové členy !!!  

 

Průměrná známka: 1,50

Komentář ke článku (0)

Anketa:Líbí se vám tento úvod ?
A) Ano 50%
B) Trochu 25%
C) Nic moc 0%
D) Skoro vůbec 0%
E) Ne 0%
F) Nejhorší úvod 25%
Hlasovalo 4 čtenářů.